Tarieven & Vergoedingen

Tarieven onvergoede zorg

 

Individueel consult  € 143 (60 min) 
Relatiegesprek    € 143 (60 min)
Huisbezoek€ 175,00
Telefonisch of e-mail consult€ 49 (per 15 min)

 

Vergoedingen 2024

Vanaf 2014 valt de eerstelijns psychologische zorg onder de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Dit betekent voor u dat er geen eigen bijdrage meer is, mits een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar. Wél valt de zorg onder het wettelijk verplichte eigen risico vanaf 18 jaar dat voor 2024 is vastgesteld op € 385. Dit verrekent de zorgverzekeraar met u. Ook zijn de vergoedingen verruimd zodat het voor meer mensen mogelijk is om in hun eigen omgeving hoogwaardige professionele zorg te krijgen

Voorwaarden voor vergoeding vanuit de basisverzekering:

 • U hebt een verwijzing van uw huisarts voor Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)
 • De datum op de verwijsbrief dient vóór het eerste consult te zijn
 • In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden van een DSM-stoornis is. De stoornis hoeft niet – ook niet door ons – aan uw zorgverzekeraar gemeld te worden.

Klachten of problemen die zijn uitgesloten van vergoeding betreffen: relatieproblemen, werkgerelateerde problemen, aanpassingsstoornissen en leerproblemen. Het blijft natuurlijk mogelijk om voor deze klachten begeleiding te krijgen, maar dan betaalt u de gesprekken zelf tenzij er vergoeding vanuit uw aanvullende pakket mogelijk is.

Wanneer uw problematiek wel in aanmerking komt voor vergoeding, krijgt u gesprekken vergoed vanuit het basispakket. Afhankelijk van de aard en ernst van de klachten zijn dit 5 tot 12 gesprekken.

Welke tarieven hierbij horen verschilt per verzekeraar en zullen vaak rond de 10-20% minder kosten dan de maximale NZA tarieven.

De praktijk is ook voor 2022 met de volgende zorgverzekeraars contracten aangegaan:

 • CZ – OHRA- Nationale Nederlanden - OHRA
 • ASR - Ditzo Zorgverzekering
 • Zilveren Kruis – ZieZo - Pro Lif – AON – Interpolis - FBTO - De Friesland
 • Menzis – HEMA – VinkVink – PMA - Anderzorg
 • DSW - In Twente -  SZVK - Stad Holland
 • Zorg & Zekerheid - AZVZ
 • VGZ - IZZ- Bewuzt -  United Consumers – MVJP -  Zorgzaam Verzekerd – IZA – UMC – Univé - Zekur
 • ENO – Salland zorgverzekeringen – HollandZorg - Zorgdirect
 • ONVZ – PNOzorg – VvAA - Jaaah 

Met de volgende zorgverzekeraar is geen contract afgesloten:

 • Caresq - Aevite

In dit geval ontvangt u de rekening zelf en betaalt u deze rechtstreeks aan de behandelaar. U kunt een deel hiervan terugvorderen via uw zorgverzekeraar.

De declaratie verloopt elke maand rechtstreeks aan zorgverzekeraars voor zover het gecontracteerde zorg betreft. Indien er geen contract is, ontvangt u maandelijks de factuur die u zelf tijdig aan de praktijk dient te voldoen. Ook dan heeft u recht op (gedeeltelijke) vergoeding mits aan de voorwaarden van te vergoeden basiszorg is voldaan. U dient de nota dan zelf bij uw zorgverzekeraar te declareren.

De kosten voor consulten die hier buiten vallen, zie bovenstaande tarieven, worden tevens maandelijks en rechtstreeks aan u gedeclareerd.

Vanaf 1 januari 2022 wordt er landelijk een nieuw vergoedingensysteem ingevoerd. Dit systeem heet het zorgprestatiemodel . Indien u meer informatie hierover wenst, is deze te vinden via: 

www.lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten of www.zorgprestatiemodel.nl

 

Afspraak afzeggen:

Wanneer u om welke reden dan ook verhinderd bent kunt u het beste zo snel mogelijk contact opnemen. Zonder tijdige afzegging namelijk, dat wil zeggen minder dan 24 uur vantevoren, wordt het consult bij u in rekening gebracht. Dit bedraagt de helft van het tarief per consult. Zonder afmelding geldt het volledige tarief.