Oncologie

Het is mogelijk dat het u moeite kost de behandeling en de eventuele gevolgen van de ziekte die in uw leven is gekomen te verwerken. Die gevolgen kunnen betrekking hebben op uw stemming, zelfbeeld, seksualiteit, lichamelijke prestaties en het (veranderde) uiterlijk. Ook kan het gaan om de omgang met naasten of het hervatten van werk en taken.

In een aantal gesprekken worden uw problemen in kaart gebracht en wordt hulp geboden om uw klachten te verminderen. Mogelijk wordt hierin uw partner, gezin of andere belangrijke persoon betrokken.

U bent in iedere fase en stadium van uw ziekte van harte welkom; bij een goede, matige of slechte prognose; na de diagnose; tijdens de medische behandeling, bij revalidatie en re-integratie; in de chronische fase, in de terminale fase en in de postterminale fase (nazorg).

Samen kijken we wat er aan de hand is, welke taken er liggen en hoe u de regie in eigen hand kunt houden.

Ook wanneer het niet uzelf betreft bent u van harte welkom.

Neem contact op