Basis GGZ

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via telefoonnummer 06 53479347, via info@vanrooijpsychologie.nl of via het contactformulier van deze website. U ontvangt daarna een aanmeldformulier en praktijkgegevens en er wordt een afspraak met u gemaakt. Ook wanneer u zich heeft aangemeld via het Vicki Brownhuis neem ik contact met u op.

 

Intake

In het eerste gesprek worden uw klachten en problemen doorgenomen. Daarnaast is de intake ervoor om wederzijds kennis te maken. Immers, voor een succesvolle therapie is het belangrijk dat het klikt tussen u en de therapeut. Aan het eind van de intake (1 tot 3 gesprekken) wordt u een behandelvoorstel gedaan. Als wordt ingeschat dat uw klachten of problemen niet met kortdurende hulp kunnen worden aangepakt, wordt met u bekeken waar en hoe u wel goed geholpen kunt worden.

 

Wachtlijst

Er is momenteel (5-4-2024) een wachttijd van 10 à 12 weken.

Behandeling

Er wordt voornamelijk gewerkt vanuit de cognitieve gedragstherapie en cliëntgerichte therapie, waarbij gebruik gemaakt kan worden van EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing), oplossingsgerichte therapie of MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy). In ieder geval wordt gezocht naar aansluiting bij de persoonlijkheid, de problematiek en de hulpvraag van cliënten.

Het kan ook voorkomen dat een andere behandeling (bijvoorbeeld fysiotherapeutische) of therapie (runningtherapie, lichaamsgerichte) naast de behandeling door de eerstelijnspsycholoog voorgesteld wordt om de klacht(en) zo goed mogelijk te beïnvloeden.

Gemiddeld zijn 5 tot 12 gesprekken voldoende op eigen kracht verder te kunnen. Het exacte aantal gesprekken is uiteraard afhankelijk van de ernst van de klachten. Een gesprek duurt ongeveer drie kwartier. En de frequentie van de gesprekken hangt af van de problematiek, het behandeladvies en uw persoonlijke wensen.

Dossier


Vertrouwelijk

De gesprekken met een eerstelijnspsycholoog zijn vertrouwelijk van aard. De eerstelijnspsycholoog  is gebonden aan de regels van geheimhouding zoals omschreven staat in de Beroepscode voor psychologen van het NIP ( zie www.psynip.nl ). In de beroepscode staan regels omtrent het verstrekken van gegevens aan derden, klachtenprocedures en dossiervorming.

Verslaglegging

De praktijk hecht aan een goede samenwerking met de huisarts. Wanneer u hiervoor toestemming geeft, krijgt de huisarts verslag bij aanvang en bij beëindiging van de behandeling en wordt er indien nodig overlegd. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit ook aangeven. 

Klachtenregeling

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan ook misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening door uw behandelaar, de rekening. Heeft u vragen of klachten, dan wordt het erg op prijs gesteld als u dat kenbaar maakt. Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Mochten wij in een gesprek toch niet voldoende tot een oplossing kunnen komen, heeft u als cliënt het recht om een klacht in te dienen. U kunt gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

  • de klachtenregeling van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Zie https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/ voor meer informatie of bel met de LVVP-klachtfunctionaris.
  • de klachtenregeling van het College van Toezicht van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Zie www.psynip.nl voor meer informatie of bel (020) 410 62 22.
  • op grond van de wet BIG kunt u ook een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, zie LVVP.